Updated: 01-May-2019

Uitleenreglement

Uitlenen

Het speelgoed dat wordt uitgeleend is bedoeld voor kinderen t/m 12 jaar, m.u.v. een aantal spellen t/m 100 jaar.
Na contante betaling van het abonnement ontvangt de abonnee een uitleenkaart en een info-boekje.
De houder van de kaart is verantwoordelijk voor het uitgeleende speelgoed.

Per uitleenkaart mag worden geleend:

De uitleentermijn is max. 3 weken, er kan dus niet verlengd worden.

Op de groene kaart wordt door de medewerksters de datum vermeld van de uitleenperiode. Wanneer de datum verstreken is, dient de kaarthouder verplicht een boete te betalen van á €0,50 per week per geleend artikel.

Het geleende speelgoed dient schoon te worden ingeleverd, indien dit niet het geval is, moet het speelgoed nog een uitleentermijn worden meegenomen om schoon te maken of dient er een boete vanaf €1,00 aan schoonmaakkosten te worden betaald. De Speel-o-theek bepaalt, in overleg, van welke regel gebruik wordt gemaakt.

De Speel-o-theek doet zijn uiterste best om het speelgoed, telkens als het wordt ingeleverd, zo nauwkeurig mogelijk te controleren. Ondanks deze maatregel kan het gebeuren dat het speelgoed, dat wordt uitgeleend, niet meer compleet is. U kunt daarom het beste, als U thuiskomt, het speelgoed even controleren. Klopt het niet, dan kunt U meteen de Speel-o-theek bellen. Er wordt dan een notitie gemaakt. Bel niet na een paar dagen, U kunt ook naar onderstaand email-adres mailen. Er wordt dan geen boete berekend.

info@speelotheekhoogkarspel.nl

Is het speelgoed onder Uw verantwoording incompleet geraakt, dan moet het speelgoed nog een uitleentermijn worden meegenomen om het weer compleet te maken.

Schade

Schade aan uitgeleend materiaal dat onder Uw verantwoordelijkheid is veroorzaakt, moet worden vergoed.
Afhankelijk van de grootte van de schade kan de vergoeding oplopen Kapotvan €0,50 tot €25,00 zijn.
Mocht het materiaal zo ernstig beschadigd zijn dat de Speel-o-theek het niet meer kan uitlenen, dan wordt er een hogere boete opgelegd.
Afhankelijk van de boekwaarde kunt U het speelgoed overnemen tegen de door de Speel-o-theek gestelde waarde of U betaalt de boete die door de Speel-o-theek wordt vastgesteld.
De Speel-o-theek bepaalt, in overleg, welke regel van toepassing is.

Verzekering

In de praktijk blijkt dat niet alle WA verzekeringen van particulieren gelijke bepalingen hebben, met een vergoeding aan U.
Bij een huurovereenkomst geldt heel vaak dat het risico voor Uzelf is en er niets wordt vergoed. De Speel-o-theek raadt U dan ook aan om Uw polisvoorwaarde te raadplegen.

In alle gevallen die niet in dit reglement voorkomen of in uitzondering behoeven, beslist het bestuur van de Speel-o-theek.

Verlies

Bij verlies van het mapje met lidmaatschapskaart en uitleenkaarten wordt een bedrag van €1,50 in rekening gebracht.

reglement